Główna‎ > ‎

Aktualności

Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

opublikowane: 20 paź 2017, 05:47 przez moderator serwisu

W dniu 4 września 2017 r. uczniowie I i III klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, II i III klasy Katolickiego Gimnazjum oraz uczniowie I, IV i VII klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej rozpoczęli nowy rok szkolny 2017/2018.

Najpierw o godz. 14: 00, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz cała społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio wzięli udział we mszy św. odprawionej w ich intencji w Kościele Św. Jadwigi Królowej, przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego.                  

Następnie, po mszy św. wszyscy obecni na niej, udali się do budynku szkoły na drugą część uroczystości związaną z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Podczas tej części, która rozpoczęła się modlitwą i odśpiewaniem hymnu narodowego głos zabrali: Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej - Pan Mariusz Węgrzynowski, proboszcz parafii Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ksiądz prałat Henryk Kowaliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Pan Kazimierz Pietrzyk.

Wśród zaproszonych gości, na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego obecni byli między innymi – Radni Rady Miejskiej – Pani Ewa Kaczmarek oraz Panowie - Adam Iwanicki, Jarosław Feliński, Krzysztof Misiak oraz przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej – Pan Marek Marmura oraz Terenowego Biura Radia Maryja – Panie - Celina Kaczmarek i Teresa Rymuszka.

 
Po części oficjalnej zostały przekazane uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym.

Następnie, wszyscy zebrani na tej uroczystości udali się na poczęstunek przygotowany przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

        

                                                       


78 ROCZNICA - WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, NAPAŚCI ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH ORAZ BITWY O TOMASZÓW MAZOWIECKI - 01.09.2017

opublikowane: 30 sie 2017, 06:15 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 wrz 2017, 06:24 ]

 

W dniu 1 września 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach religijno – patriotycznych upamiętniających 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 78 rocznicę Bitwy o Tomaszów Mazowiecki oraz 78 rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, które odbyły się na Cmentarzu Wojennym przy ul. Smutnej oraz w Kościele Św. Jadwigi Królowej.

Uroczystość rozpoczęła się na Cmentarzu Wojennym od wciągnięcia Flagi Narodowej na maszt oraz odegrania Hymnu Narodowego.

 Następnie, została poprowadzona modlitwa w intencji poległych w czasie II wojny światowej.

W dalszej kolejności, po okolicznościowych przemówieniach nawiązujących do bohaterskiej walki Polaków, w tym mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w obronie Ojczyzny  i naszego miasta, odczytano Apel Poległych a żołnierze Kompanii Honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oddali salwę honorową w hołdzie bohaterom i ofiarom II wojny światowej.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości zgromadzeni na niej, przedstawiciele różnych środowisk, w tym uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio złożyli wiązanki biało – czerwonych kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym walczących w obronie Tomaszowa Mazowieckiego żołnierzy 45 pułku 13 Dywizji Piechoty dowodzonych przez płk Stanisława Hojnowskiego.

Później, uczestnicy pierwszej części uroczystości przemaszerowali do Kościoła Św. Jadwigi Królowej na mszę św., która została odprawiona przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego  w intencji poległych oraz o pokój na świecie.

 


KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ KATOLICKICH – JASNA GÓRA – 21.08.2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:47 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 wrz 2017, 06:15 ]

         

W dniu 21 sierpnia 2017 r. na Jasnej Górze odbyła się konferencja dyrektorów szkół katolickich. W Auli Ojca Kordeckiego zgromadziło się kilkuset dyrektorów różnego typu szkół – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i technika.

Konferencje dyrektorów szkół katolickich, które są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich organizowane są co najmniej dwa razy w roku.

Ta sierpniowa konferencja, poświęcona była przede wszystkim zmianom jakie następują obecnie w oświacie. Zostały podane informacje dotyczące zarówno sfery prawnej, jak i również bieżącego funkcjonowania szkół.

Gościem konferencji szkół katolickich był Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, który dzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi roli szkół katolickich w procesie kształtowania odpowiednich postaw tożsamych ze społeczna nauką Kościoła Katolickiego u dzieci i młodzieży we współczesnym świecie.

Spotkanie zakończyła msza święta sprawowana w intencji szkół katolickich. Podczas tej mszy świętej ponowiono Akt Zawierzenia szkół katolickich Matce Bożej.

Szkoły katolickie w Tomaszowie Mazowieckim były reprezentowane przez dyrektora szkół Pana Mariusza Węgrzynowskiego oraz zastępcę dyrektora Panią Justynę Jurę.

73 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – 01.08.2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:41 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 wrz 2017, 06:09 ]

W dniu 1 sierpnia 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim na czele z Dyrektorem wszystkich szkół - Panem Mariuszem Węgrzynowskim oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca, wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim na Cmentarzu Wojennym oraz w Kościele Św. Jadwigi Królowej.

Najpierw, w pierwszej ich części o godzinie 17:00 nazywaną godziną W rozbrzmiały sygnały syren. W dalszej kolejności został odegrany Hymn Narodowy a Flaga Polski została wciągnięta na maszt. Później, modlitwę w intencji wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim poprowadził - ksiądz prałat Henryk Kowaliński. Następnie, zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia nawiązujące do bohaterskiej walki Powstańców Warszawskich.  

Na zakończenie pierwszej części uroczystości, przedstawiciele różnych środowisk, w tym, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem dowódców Armii Krajowej.

Następnie, wszyscy zgromadzeni na pierwszej części uroczystości przemaszerowali do Kościoła Świętej Jadwigi Królowej. Tam, w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim została odprawiona msza św. celebrowana pod przewodnictwem księdza prałata Henryka Kowalińskiego.

                           

 


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:37 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 wrz 2017, 06:02 ]

                                 

W dniu 24 czerwca 2017 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, Katolickim Gimnazjum i Katolickiej Szkole Podstawowej został uroczyście zakończony rok szkolny 2016/2017.

Najpierw o godz.13:30 uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz cała społeczność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy św. odprawionej w ich intencji, przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego, proboszcza parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim. 

Następnie, po mszy św. wszyscy obecni na niej, udali się do budynku szkoły na drugą część związaną z zakończeniem roku szkolnego. 

Podczas tej części, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego głos zabrali: Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej - Pan Mariusz Węgrzynowski, ksiądz prałat Henryk Kowaliński oraz Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio - Pani Krystyna Świtkowska-Ruta, którzy podsumowali kończący się rok szkolny.

 Najlepsi uczniowie, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe i bardzo dobre zachowanie. W Katolickim Gimnazjum najwyższą średnią ocen uzyskał uczeń – Kamil Kołodziejski. Natomiast w szóstej klasie Katolickiej Szkoły Podstawowej najlepsze okazały się uczennice – Nina Bykowska i Nina Bujnowska. 

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymali także, dyplomy za: godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, pracę społeczną na rzecz szkoły, wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach religijno – patriotycznych. 

Natomiast rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym 2017/2018. 

W czasie tej uroczystości na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, został przedstawiony przez uczniów VI klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz I, II i III Katolickiego Gimnazjum, bardzo piękny program artystyczny. 

Na końcu uroczystości, wszyscy zgromadzeni na niej, wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez rodziców absolwentów Katolickiego Gimnazjum.

 

        

zakonczenie roku szkolnego 16/17


Wycieczka do Warszawy - 12.06.2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:35 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 sie 2017, 04:07 ]Warszawa


Wycieczka do ZOO - 19.06.2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:33 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 sie 2017, 02:52 ]


Dzień rodziny w Katolickiej Szkole Podstawowej - 05.06.2017 r.

opublikowane: 8 cze 2017, 23:36 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 sie 2017, 02:29 ]
dzien rodziny


DZIEŃ DZIECKA – DZIEŃ SPORTU - 01.06.20167

opublikowane: 8 cze 2017, 23:32 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 cze 2017, 10:12 ]

W dniu 1 czerwca 2017 roku przypadał po raz kolejny Dzień Dziecka. Warto przypomnieć w tym miejscu, że Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony w różnych krajach – w Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

W tym dniu uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Dniu Sportu, jaki został zorganizowany w naszych szkołach.

Na początku została przeprowadzona rywalizacja pomiędzy klasami, a później w grupach mieszanych.

Przez cały dzień uczniowie i nauczyciele bawili się bardzo dobrze. Jak sami mówili, takie dni sportu trzeba organizować jak najczęściej.

 


dzien sportu


MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 21 MAJA 2017 R.

opublikowane: 8 cze 2017, 23:11 przez moderator serwisu

W dniu 21 maja 2017 r. ulicami Tomaszowa Mazowieckiego przeszedł V marsz dla życia i rodziny. Marsz miał na celu zamanifestowanie i promowanie szacunku dla wartości, jakimi są życie człowieka i rodzina. Wzięło w nim udział kilkuset tomaszowian. Trasa marszu prowadziła od parafii Świętej Jadwigi Królowej do parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Marsz odbył się pod hasłem ,,Czas dla rodziny”.

Wśród uczestników V marszu dla życia i rodziny byli również nauczyciele i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej, a także członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio. Podobne marsze dla życia i rodziny odbyły się w 140 miastach w całej Polsce.

Tego samego dnia, na terenie parafii przy ulicy Spalskiej odbył się festyn rodzinny.

 Gwiazdą festynu była Eleni, nie zabrakło także innych atrakcji, jak loteria, ciepłe pączki, trampoliny dla dzieci, pokazy strażaków, policjantów i żołnierzy. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszy transparent marszu skierowany do uczniów tomaszowskich szkół. Na scenie prezentowały się także dzieci z Tomaszowa i Ujazdu, odbyło się nabożeństwo majowe, a na finał wśród uczestników loterii wylosowano skuter. Środki finansowe zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży.                  

Serdecznie zapraszamy za rok, na kolejny marsz dla życia i rodziny i festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka!

 

1-10 of 114