Główna‎ > ‎

Aktualności

Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR

Dzień rodziny w Katolickiej Szkole Podstawowej - 05.06.2017 r.

opublikowane: 8 cze 2017, 23:36 przez moderator serwisu


DZIEŃ DZIECKA – DZIEŃ SPORTU - 01.06.20167

opublikowane: 8 cze 2017, 23:32 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 cze 2017, 10:12 ]

W dniu 1 czerwca 2017 roku przypadał po raz kolejny Dzień Dziecka. Warto przypomnieć w tym miejscu, że Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony w różnych krajach – w Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

W tym dniu uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Dniu Sportu, jaki został zorganizowany w naszych szkołach.

Na początku została przeprowadzona rywalizacja pomiędzy klasami, a później w grupach mieszanych.

Przez cały dzień uczniowie i nauczyciele bawili się bardzo dobrze. Jak sami mówili, takie dni sportu trzeba organizować jak najczęściej.

 


dzien sportu


MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 21 MAJA 2017 R.

opublikowane: 8 cze 2017, 23:11 przez moderator serwisu

W dniu 21 maja 2017 r. ulicami Tomaszowa Mazowieckiego przeszedł V marsz dla życia i rodziny. Marsz miał na celu zamanifestowanie i promowanie szacunku dla wartości, jakimi są życie człowieka i rodzina. Wzięło w nim udział kilkuset tomaszowian. Trasa marszu prowadziła od parafii Świętej Jadwigi Królowej do parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Marsz odbył się pod hasłem ,,Czas dla rodziny”.

Wśród uczestników V marszu dla życia i rodziny byli również nauczyciele i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej, a także członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio. Podobne marsze dla życia i rodziny odbyły się w 140 miastach w całej Polsce.

Tego samego dnia, na terenie parafii przy ulicy Spalskiej odbył się festyn rodzinny.

 Gwiazdą festynu była Eleni, nie zabrakło także innych atrakcji, jak loteria, ciepłe pączki, trampoliny dla dzieci, pokazy strażaków, policjantów i żołnierzy. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszy transparent marszu skierowany do uczniów tomaszowskich szkół. Na scenie prezentowały się także dzieci z Tomaszowa i Ujazdu, odbyło się nabożeństwo majowe, a na finał wśród uczestników loterii wylosowano skuter. Środki finansowe zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży.                  

Serdecznie zapraszamy za rok, na kolejny marsz dla życia i rodziny i festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka!

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMION SZKOŁOM KATOLICKIM - KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, KATOLICKIEMU GIMNAZJUM I KATOLICKIEMU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMUW TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ORAZ POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKÓŁ – 15 MAJ 2017 R.

opublikowane: 8 cze 2017, 05:59 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 8 cze 2017, 11:18 ]

W dniu 15 maja 2017 r. w kościele Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim miała miejsce wyjątkowa uroczystość w historii szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim. O godzinie 11:00 w obecności kilkuset osób została odprawiona pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego uroczysta, koncelebrowana msza święta w intencji całej społeczności szkół katolickich prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio. Podczas tej mszy świętej zostały przedstawione uchwały Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Świętego Ojca Pio o nadaniu szkołom katolickim – Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickiemu Gimnazjum  i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu imion - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio oraz o przekazaniu sztandaru przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Świętego Ojca Pio szkołom katolickim.

Po zakończeniu mszy świętej, najpierw głos zabrali następujący goście:

 

- Ojciec Albert Szustak (paulin) – Opiekun Bractwa Najświętsze Maryi Panny Królowej Korony Polskiej;

- Mariusz Marasek – Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO;

- Dariusz Misztal – Burmistrz Rawy Mazowieckiej;

- Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego;

- Elżbieta Ratyńska – Łódzki Wicekurator Oświaty;

- Radosław Zatoń – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie

Później, uczniowie wystawili program artystyczny odnoszący się do nowych patronów szkół katolickich.                  

Następnie, wystąpił zespół Dobra Nowina, który dał przepiękny koncert muzyczny, który na długo pozostanie w pamięci słuchających. 

W ostatniej części uroczystości, zebrani goście oraz uczniowie  i nauczyciele szkół katolickich, a także członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio udali się na poczęstunek, który był przygotowany w auli kościoła i reflektarzu. 

 Uroczystość, uświetnił wspaniały występ tomaszowskiej orkiestry. 

Dziękujemy za obecność mediów na tej wspaniałej uroczystości – telewizji AMAZING i tomaszowskiego TIT. 

Wszyscy obecni na tej wspaniałej uroczystości otrzymali okolicznościowe pamiątki – dziesiątkę różańca z podobizną Matki Bożej i Świętego Ojca Pio, Cudowny Medalik oraz obrazki z podobizną Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio. 

Lista zaproszonych gości obecnych na uroczystości nadania imion Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio - Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickiemu Gimnazjum i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Tomaszowie Mazowieckim oraz poświęceniu sztandaru szkół.

 

1.     Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ireneusz Pękalski;

2.     O. Albert Szustak (paulin) – Opiekun Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej – Jasna Góra;

3.     Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej – ks. dr Przemysław Góra;

4.     Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Archidiecezja Łódzka), Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – ks. kan. Zygmunt Nitecki;

5.     Wicedziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Archidiecezja Łódzka), Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Paweł Dziedziczak;

6.     Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Diecezja Radomska), Proboszcz Parafii Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – ks. kan. Stanisław Pałkiewicz;

7.     Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. prał. Henryk Kowaliński;

8.     Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie – Grocholicach – ks. Ireneusz Sikora;

9.     Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Krzepczowie – ks. Adam Stańdo;

10.  Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrustach Nowych – ks. kan. Eugeniusz Kacperski;

11.  Proboszcz Parafii Matki Bożej  Częstochowskiej w Brzustowie – ks. Marek Polewczyk;

12.  Parafia Św. Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Grzegorz Chirk;

13.  Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Jacek Wojciechowski;

14.  Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Albin Żaba;

15.   Główny Koordynator Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej – Pani Maria Emanuel Dziemian;

16.     Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej RP Pana Antoniego Macierewicza, Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO – Pan Mariusz Marasek;

17.     Łódzki Wicekurator Oświaty - Pani Elżbieta Ratyńska;

18.     Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – Pan Tomasz Trzaskacz;

19.     Starszy  Wizytator Delegatury Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim  – Pani Grażyna Haraśna;

20.     Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Beata Stańczyk;

21.     Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Halina Szczucińska;

22.     Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim – płk Adama Grela;

23.      Dowódca  7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim -  ppłk Piotr Wrona;

24.  Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi    St. Bryg.  Jarosław Wlazłowski;

25.  Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – St. Bryg. Krzysztof Iskierka;

26.  Komendant Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckim – Insp. Szymon Herman;

27. Burmistrz Rawy Mazowieckiej – Pana Dariusz Misztal;

28. Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego – Pani Maria Chomicz;

29. Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marcin Baranowski;

30. Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Bratoszewicach – Pan Marek Sarwa;

31. Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego – Pani Barbara Robak;

32. Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Pan Jerzy Kowalczyk;

33. Prof. Mariusz Pierzchała z Instytutu Polskiej Akademii Nauk;

34. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – Pan Dariusz Rogut;

35. Dyrektor Departamentu Komunikacji w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie – Pani Agnieszka Wysocka;

36. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie – Pan Radosław Zatoń;

37. Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” – Pan Zbigniew Bogusławski;

38.Dyrektor Powiatowo-Epidemiologicznej Stacji Sanitarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Iwona Sarwa;

39. Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – Pani Elżbieta Łojszczyk

40. Zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Zbigniew Kowalczyk;

41.  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Piotr Żółtek;

42. Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Szczepan Goska;

43.  Kierownik Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Kazimierz Maliński;

44.  Wójt Gminy Czerniewice – Pan Andrzej Bednarek;

45.   Wójt Gminy Rokiciny – Pan Jerzy Rebzda;

46.   Sekretarz Gminy Inowłódz – Pan Jan Żerek;

47. Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Anna Grabek;

48.   Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pardej Krzysztof, Misztal Dariusz, Banasiak Mirosław;

49. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Krzysztof Kuchta;

50. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Krzysztof Pierściński, Kazimierz Pietrzyk;

51.  Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Bobińska Krystyna, Ewa Kaczmarek, Urszula Seredyn, Jarosław Feliński, Marek Skrzypczyk, Radosław Szmidt, Marcin Rybak, Krzysztof Misiak, Adam Iwanicki, Radny Rady Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki - Czesław Milczarek;

52.   Dyrektorzy szkół

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Pan Dariusz Kwiatkowski;

- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 –Pani Jolanta Nikodemska;

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 – Pani Magdalena Fałek;

- Dyrektor Gimnazjum nr 3 – Pani Mirosława Tomczyk;

- Dyrektor Gimnazjum nr 6 – Pani Jolanta Jabłońska;

- Zastępca Dyrektora Gimnazjum nr 6 – Pani Elżbieta Olszak;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 – Pani Ligia Twardowska;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 – Pani Iwona Sudak;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 – Pani Kamila Madzio;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 – Pan Sławomir Żegota;

- Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 – Pani Wacława Bąk

 

15.05.17

Sukces dwójki uczniów III klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej

opublikowane: 8 cze 2017, 01:21 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 cze 2017, 10:42 ]

Dwoje uczniów III klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej osiągnęło sukces w tegorocznym konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny”. Makary Nowicki zdobył wyróżnienie, natomiast Maria Kołodziejczyk uzyskała bardzo dobry wynik w kategorii Maluch. Uczniowie otrzymali upominki książkowe oraz dyplomy. Do konkursu uczniów przygotowywała ich wychowawczyni Pani mgr Katarzyna Kacprzykowska.

Uczennica VI klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej Nina Bujnowska również uzyskała wysoki wynik w tym konkursie. Do wyróżnienia uczennicy zabrakło około 5 punktów. Uczennica ta była przygotowywana przez nauczycielkę matematyki Panią mgr inż. Justynę Jurę.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!!!

„Kangur matematyczny” wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.

W Polsce „Kangur Matematyczny” jest konkursem organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia. Patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs odbył się w marcu 2017 roku. Każdy z uczestników otrzymał upominek układankę – breloczek „Magiczny sześcian”.

„Kangur Matematyczny” jest jednym z najpopularniejszych konkursów. W Polsce jest organizowany od 1992 roku. W tym roku odbyła się jego XXV edycja. W Polsce w konkursie wzięło udział ponad 300 tysięcy uczniów ze wszystkich kategorii.

kangur


ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI I KONSTYTUCJI 3 MAJA 2017

opublikowane: 8 cze 2017, 01:19 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 00:15 ]

W dniu 3 maja 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach związanych z przypadającym w tym dniu świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 226 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną w Kościele Św. Antoniego w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem księdza prałata Henryka Kowalińskiego i księdza prałata Edwarda Wieczorka. Następnie, po mszy św. jej uczestnicy udali się przed obelisk, który znajduje się na skwerze przed Urzędem Miasta.

 Po uroczystym wciągnięciu flagi narodowej na maszt przez poczet flagowy i odegraniu Hymnu Polski oraz przypomnieniu wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci poświęconego twórcom i ustawodawcom Konstytucji.

W dalszej kolejności żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oddali salwę honorową.

Na końcu uroczystości składano wiązanki z biało - czerwonych kwiatów. Wśród delegacji składających kwiaty, obecni byli – uczniowie i nauczyciele reprezentujący Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Katolickie Gimnazjum i Katolicką Szkołę Podstawową oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach.ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

opublikowane: 19 kwi 2017, 04:25 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 04:28 ]

                                                                                    "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

                                                                       Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył.                                                                                                  Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki."

J 11, 25.

 

 

 

                                       Życzymy , aby te Święta Zmartwychwstania Pańskiego

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,

by stały się również, źródłem wzmacniania ducha,

          a Jezus Chrystus niech obdarza swoim błogosławieństwem

                                                 i pomaga czynić życie szczęśliwym.

                                  Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio

                                                                              oraz

                                           Wspólnota Katolickiej Szkoły Podstawowej,

                                                              Katolickiego Gimnazjum

                                                      i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

                                                                      w Tomaszowie Mazowieckim

Triduum Paschalne – 13,14,15 kwiecień 2017 r.

opublikowane: 19 kwi 2017, 04:15 przez moderator serwisu

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w

Wielki Czwartek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu, a krew baranka, którego jedli, posłużyła do oznaczenia domów. Powodowała ona, że nie było wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg karał ziemię egipską śmiercią pierworodnych.

Przez wszystkie pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie było podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie czytanie. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za was wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować od śmierci pierworodnych w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od śmierci wiecznej.

Święty Paweł przypomina także inne słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze synajskie, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zostało zawarte przez pokropienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego Jezusa posłuży, jako krew Nowego i Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bożym - Kościołem - staną się ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Chrześcijanie - zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” - sprawować mają pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu...

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki...

W Wielki Piątek

nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej... Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.

Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie...

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela.

Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Robią to - w zależności od parafii - albo wszyscy wierni, albo tylko niektórzy. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni - „Ludu mój ludu”. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często odpłaca Mu grzechem.

Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie wieczne...

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty [a precyzyjnie mówiąc: liturgii Wigilii Paschalnej, przyp. MG].

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.

Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece.           W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony.

A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość:, aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna.

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach była ta sama gorliwość, co w tej właśnie chwili.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.

W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja może mieć też miejsce następnego dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”.

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE - 13.04.2017 R.

opublikowane: 19 kwi 2017, 04:02 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 04:30 ]

W dniu 13 kwietnia 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach religijno – patriotycznych, upamiętniających 77 rocznicę zbrodni katyńskiej.

Uroczystości odbyły się na Cmentarzu Wojennym. Rozpoczęły się one odśpiewaniem hymnu narodowego i wciągnięciem flagi narodowej na maszt.

Następnie, ksiądz prałat Henryk Kowaliński poprowadził modlitwę za pomordowanych. Później, nastąpiły okolicznościowe przemówienia odnoszące się do zbrodni katyńskiej. Odczytano także Apel Poległych a Kompania Honorowa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oddała salwę honorową ku czci zamordowanych.

W dalszej kolejności, przedstawiciele wielu środowisk, w tym, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, złożyli wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Uroczystości zostały uświetnione przez występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rokiciny.    


DROGA KRZYŻOWA ULICAMI TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO – 7.04.2017

opublikowane: 13 kwi 2017, 11:28 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 04:39 ]

7 kwietnia 2017 r. ulicami Tomaszowa Mazowieckiego – Mireckiego, Mościckiego, Św. Antoniego, Żwirki i Wigury, Stolarska, Jana Pawła II i Słowackiego przeszła Droga Krzyżowa. Hasło tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmiało ,,Jeśli chcesz Mnie naśladować”. Wśród bardzo wielu osób uczestniczących w tej Drodze Krzyżowej byli także obecni członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio oraz nauczyciele szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

        Droga Krzyżowa należy do najbardziej znanych nabożeństw. Jest jednak tak wtopiona w krajobraz wielkopostny, że chyba nie doceniamy jej znaczenia.

 Ludowe to nabożeństwo przypomina drogę Jezusa z krzyżem z miejsca wydania wyroku (pretorium Piłata lub twierdzy Antonia) na miejsce jego wykonania poza murami Jerozolimy (aram. Golgota, łac. Calvaria, czyli Czaszka). Polega na medytacji Męki Chrystusa, połączonej z przejściem symbolicznej drogi wewnątrz kaplicy lub kościoła albo na zewnątrz. Drogę tę wyznacza 14 wydarzeń zwanych stacjami.

 To kult oddawany w Jerozolimie przez pierwszych chrześcijan miejscom cierpień Chrystusa - który rozkrzewił się dzięki pielgrzymkom - wpłynął na powstanie tego nabożeństwa. Pierwsza pisemna wzmianka o "bolesnej drodze" pochodzi z 1228 roku, choć istnieją też relacje z VIII wieku o takich procesjach. Historycy podają, że wyraźną informację o "drodze krzyżowej" mamy od Ricolda z Montecroce z 1294 roku. Franciszkanie zaś, po przejęciu opieki nad miejscami świętymi w 1320 roku, ustalili porządek ich zwiedzania. Ale dopiero w końcu XVIII wieku ostatecznie ustalono liczbę, kolejność i lokalizację poszczególnych stacji. Samą nazwę wprowadził William Wey w 1458 roku.

Teksty biblijne nie podają dokładnie drogi krzyżowej Jezusa. Wiadomo, że skazani szli głównymi ulicami Jerozolimy. Zwykle nieśli tylko poprzeczną belkę krzyża, którą na miejscu umieszczano na stałym pionowym palu. Spośród 14 znanych stacji tylko dziewięć (I, II, V, VIII, X-XIV) ma potwierdzenie w ewangelicznych relacjach. Pozostałe (III, IV, VI, VII, IX) przekazała tradycja Kościoła.

Warto wiedzieć, że na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego za odprawienie Drogi Krzyżowej. Odpust zupełny jest to darowanie całej należnej kary doczesnej za dotychczas popełnione grzechy, rozgrzeszone już, co do winy i kary wiecznej w czasie spowiedzi.

W nabożeństwie tym chodzi o rozważanie Męki Pańskiej polegające nie tyle na współczuciu Chrystusowi, ile na gotowości uczestnictwa w Jego cierpieniach dla dobra Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Choć dominuje tradycyjna liczba 14 stacji, mamy możliwość przyjęcia nietypowej liczby, dla innego rozłożenia akcentów. Aby ułatwić medytację całego misterium paschalnego Jezusa, jedna z propozycji zawiera 15 stacji - ostatnia dotyczy Zmartwychwstania.

Celem Drogi Krzyżowej jest ożywienie wiary i apostolstwa; ukształtowanie postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiarności i wdzięczności. "Postuluje się nadanie nabożeństwu formy rewizji życia", czyli szerszego rachunku sumienia.

ks. Jan Sawicki

1-10 of 107