Nauczyciele

Ratyńska Elżbieta - dyrektor szkoły
Rurarz Krystyna - religia
Serafin Elżbieta - język rosyjski
Leszczuk Sylwia - wychowanie fizyczne, przyroda, godzina wychowawcza
Wojciechowska Bibianna - wychowanie do życia w rodzinie
Kozar Magdalena - nauczyciel nauczania zintegrowanego, świetlica
Rurarz Waldemar - informatyka
Ożarska Aneta - język angielski
Matuszczak Deka Ludwika - plastyka, technika
Chmielnicka Barbara - muzyka
Kacprzykowska Katarzyna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, świetlica
Drzewiecka Małgorzata - chemia
Popłoński Andrzej - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Dębiec Kamila - język polski
Kostrzewa Bożena - matematyka
Kołodziejczyk Magdalena - biologia
Baranowski Piotr - język angielski, godzina wychowawcza
Węgrzynowska Agnieszka - fizyka
Rejbicz Małgorzata - Sprzątaczka
Rejbicz Jakub - Pracownik gospodarczy
Koch-Lubicka Beata - język niemiecki
Barnowska – Świątek Aldona -  historia; wiedza o społeczeństwie
Antosik Halina - matematyka
Biniek Ewelina - geografia
Comments