Nauczyciele

mgr Magdalena Kozar – wychowawca klasy I 
mgr Katarzyna Kacprzykowska – wychowawca klasy II
mgr Maria Celoch – wychowawca klasy IV i klasy V, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie;
mgr Aneta Ożarska – wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego;
mgr Anna Rożej – nauczyciel doradztwa zawodowego;
mgr Aneta Koścista – nauczyciel muzyki;
mgr Ludwika Matuszczak-Deka  - nauczyciel plastyki, techniki;
mgr Agnieszka Krotosz –  nauczyciel geografii;
dr Marzena Baran-Radwańska – nauczyciel języka polskiego;
mgr Agnieszka Fiołek-Smejda – nauczyciel języka polskiego;
mgr Magdalena Kołodziejczyk – nauczyciel biologii;
mgr Krystyna Rurarz – nauczyciel religii;
mgr Beata Koch-Lubicka – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Elżbieta Serafin – nauczyciel języka rosyjskiego;
mgr Bogdan Buczyński – nauczyciel matematyki;
mgr Maria Celoch – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie;
mgr Karina Olszańska – nauczyciel chemii;
mgr Agnieszka Węgrzynowska – nauczyciel fizyki;
mgr Waldemar Rurarz – nauczyciel informatyki;
mgr Sylwia Okólska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego.
Comments