Podręczniki

Klasa I Katolicka Szkoła Podstawowa:

I.Kulis i inn., „Lokomotywa. Elementarz”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

I.Kulis i inn., „Czytam i piszę”, zeszyt ćwiczeń, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

M. Dobrowolska, A.Szulc, „Lokomotywa. Matematyka”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

C.Read, A.Soberon, „Bugs Team”, Macmilan Education.

 

Klasa II Katolicka Szkoła Podstawowa:

I.Kulis i inn., „Lokomotywa. Czytam i poznaję świat”, cz.1 i 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

I.Kulis i inn., „Czytam i piszę”, zeszyt ćwiczeń cz. 1-4, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

M. Dobrowolska i inn., „Lokomotywa. Matematyka”, podręcznik i ćwiczenia, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

C.Read, A.Soberon, „Bugs Team”, Macmilan Education.

 

Klasa III Katolicka Szkoła Podstawowa:

I.Kulis i inn., „Lokomotywa. Czytam i poznaję świat”, cz.1 i 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

I.Kulis i inn., „Czytam i piszę”, zeszyt ćwiczeń cz. 1-4, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;

M. Dobrowolska i inn., „Lokomotywa. Matematyka”, podręcznik i ćwiczenia, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

C.Read, A.Soberon, „Bugs Team”, Macmilan Education.

 

Klasa IV Katolicka Szkoła Podstawowa:

H. Dobrowolska, U.Dobrowolska, „Język polski. Jutro pójdę w świat”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

N.Beare, „Brainy”, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. Macmillan Education;

W.Kalwat, M. Lis, „Historia 4”, Wyd. WSiP;

H.Dobrowolska, M.Jucewicz,  „Matematyka z plusem”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;

D. Kiałka, K.Kiałka, „Informatyka Europejczyka”, Wyd. Helion;

J.Szpet,D.Jackowiak, „Jestem chrześcijaninem”, Wydawnictwo Św. Wojciech;

G.Węglarczyk, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;

E.Gromek, E.Kłos, „Przyroda 4”, wyd.WSiP;

W.Sygut, M.Kwiecień, „Plastyka 4”, Wyd. Mac Edukacja;

T.Wójcik, „Muzyka 4”, Mac Edukacja;

M.Czuj, „Technika 4:, Wyd. Mac Edukacja.

 

Klasa V Katolicka Szkoła Podstawowa:

H. Dobrowolska, U.Dobrowolska, „Język polski. Jutro pójdę w świat”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

N.Beare, „Brainy”, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. Macmillan Education;

K.Kowalewski i inn., „Historia 5”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

H.Lewicka, M.Lis,  „Matematyka wokół nas”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;

A. Jodzemnyk i inn., „Informatyka Europejczyka”, Wyd. Helion;

s.Beata Zawiślak, „Bóg szuka człowieka”, Wydawnictwo Św. Wojciech;

T.Król, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;

E. Jastrzębska i inn., „Biologia 5”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

A. Lechowicz i inn., „Geografia 5”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

E.Bubak, „Technika na co dzień”, Wyd. WSiP;

U.Smoczyńska i inn., „Muzyka. Klucz do muzyki”, Wyd. WSiP;

S. Stopczyk i inn., „Plastyka”, Wyd.WSiP.

 

Klasa VI Katolicka Szkoła Podstawowa:

H. Dobrowolska, U.Dobrowolska, „Język polski. Jutro pójdę w świat”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

N.Beare, „Brainy 6”, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. Macmillan Education;

I.Kąkolewski i inn., „Historia 6”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

H.Lewicka, M.Lis,  „Matematyka wokół nas”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;

A. Jodzemnyk i inn., „Informatyka Europejczyka”, Wyd. Helion;

Ks.J.Szept, D.Jackowiak, „Wierzę w Kościół”, Wydawnictwo Św. Wojciech;

T.Król, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;

E. Jastrzębska i inn., „Biologia 6”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

A. Lechowicz i inn., „Geografia 6”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

E.Bubak, „Technika na co dzień”, Wyd. WSiP;

U.Smoczyńska i inn., „Muzyka. Klucz do muzyki”, Wyd. WSiP;

S. Stopczyk i inn., „Plastyka”, Wyd. MAC.

 

 Klasa VII Katolicka Szkoła Podstawowa:

W.Bobiński, Z.Czarnecka-Rochik, „Świat w słowach i obrazach”, „Gramatyka i stylistyka”, Wyd.WSiP;

J.Szpet, D.Jackowiak; „Aby nie ustać w drodze”. Religia, Wyd. Św. Wojciech;

M.Dobrowolska i inn., „Matematyka z plusem”, wyd.GWO;

M.Borzyńska i inn., „Geografia 7”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

M.Jefimow, „Puls życia”, Wyd. Nowa Era;

I. Kąkolewski i inn., „Historia 7” ”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

K.Krusicki i inn., „Wiedza o społeczeństwie”, Wyd. WSiP;

G. Węglarczyk, T.Król, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;

M.Caterine, C.Smith, „Brainy 7”, Wyd. MacMillan Education;

B.Chlebda, „  „Всё просто! Reforma 2017” - podręcznik do j. rosyjskiego., Wyd. PWN;

B. Edonawska i inn., „Świat fizyki”, Wyd. WSiP;

H.Gulińska inn., „Ciekawa chemia 7”, Wyd. WSiP;

K.Kopczyk i inn., „Plastyka 7”, Wyd.WSip;

K.Jakóbczak-Drążek i inn., „Klucz do muzyki”, Wyd. WSiP.

W.Jochemczyk i inn., „Informatyka 7”,Wyd.WSiP.

Klasa VII Katolicka Szkoła Podstawowa:

W.Bobiński, „Świat w słowach i obrazach 8”, wyd. WSiP; „Gramatyka i stylistyka 8” wyd. WSiP;

J.Szpet, D.Jackowiak; „Aby nie ustać w drodze”. Religia, Wyd. Św. Wojciech;

E.Kokiermak-Jurkiewicz i inn.,  „Matematyka wokół nas”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;

A. Lechowicz i inn., „Geografia 8”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

E. Jastrzębska i inn., „Biologia 8”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

W.Kalwat i inn., „Historia 8” ”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;

K.Krzesicki i inn., „Wiedza o społeczeństwie”, Wyd. WSiP;

G. Węglarczyk, T.Król, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;

O. Johnston, C.Smith, „AllClear”, Wyd. MacMillan;

B. Gawęcka-Ajchel, „Echo 2”.Podręcznik do j. rosyjskiego., Wyd. WSiP;

B. Edonawska i inn., „Świat fizyki”, Wyd. WSiP;

A. Warchoł,  inn., „Świat chemii”, Wyd. WSiP;

B.Breitkopf, D.Czyżow, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Wyd.WSiP
Comments