Podręczniki

Klasa I Katolicka Szkoła Podstawowa:
I.Kulis i inn., „Lokomotywa. Elementarz”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe; 
I.Kulis i inn., „Czytam i piszę”, zeszyt ćwiczeń, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
M. Dobrowolska, A.Szulc, „Lokomotywa. Matematyka”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Klasa II Katolicka Szkoła Podstawowa:
I.Kulis i inn., „Lokomotywa. Czytam i poznaję świat”, cz.1 i 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
I.Kulis i inn., „Czytam i piszę”, zeszyt ćwiczeń cz. 1-4, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
M. Dobrowolska i inn., „Lokomotywa. Matematyka”, podręcznik i ćwiczenia, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Klasa IV Katolicka Szkoła Podstawowa:
H. Dobrowolska, U.Dobrowolska, „Język polski. Jutro pójdę w świat”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
N.Beare, „Brainy”, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. Macmillan Education;
W.Kalwat, M. Lis, „Historia 4”, Wyd. WSiP;
H.Lewicka, M.Lis,  „Matematyka wokół nas”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;
D. Kiałka, K.Kiałka, „Informatyka Europejczyka”, Wyd. Helion;
J.Szpet,D.Jackowiak, „Jestem chrześcijaninem”, Wydawnictwo Św. Wojciech;
G.Węglarczyk, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;
M.Marko-Worłowska i inn., „Tajemnice przyrody”, Wyd. Nowa Era;
E.Bubak, „Technika na co dzień”, Wyd. WSiP;
U.Smoczyńska i inn., „Muzyka. Klucz do muzyki”, Wyd. WSiP;
W.Sygut, M.Kwiecień, „Plastyka”, Wyd. MAC; 

Klasa V Katolicka Szkoła Podstawowa: 
H. Dobrowolska, U.Dobrowolska, „Język polski. Jutro pójdę w świat”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
N.Beare, „Brainy”, Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. Macmillan Education;
 K.Kowalewski i inn., „Historia 5”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
H.Lewicka, M.Lis,  „Matematyka wokół nas”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;
A. Jodzemnyk i inn., „Informatyka Europejczyka”, Wyd. Helion;
J.Szpet,D.Jackowiak, „Wierzę w Boga”, Wydawnictwo Św. Wojciech;
T.Król, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;
E. Jastrzębska i inn., „Biologia 5”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
A. Lechowicz i inn., „Geografia 5”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
E.Bubak, „Technika na co dzień”, Wyd. WSiP;
U.Smoczyńska i inn., „Muzyka. Klucz do muzyki”, Wyd. WSiP;
S. Stopczyk i inn., „Plastyka”, Wyd. MAC.

Klasa VIII Katolicka Szkoła Podstawowa: 
J.Szpet, D.Jackowiak; „Aby nie ustać w drodze”. Religia, Wyd. Św. Wojciech;
A.Orgiek i inn.,  „Matematyka wokół nas”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP;
A. Lechowicz i inn., „Geografia 8”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
E. Jastrzębska i inn., „Biologia 8”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
W.Kalwat i inn., „Historia 8” ”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. WSiP;
K.Krusicki i inn., „Wiedza o społeczeństwie”, Wyd. WSiP; 
G. Węglarczyk, T.Król, „Wędrując do dorosłości”. Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie., Wyd. Rubikon;
O. Johnston, C.Smith, „All Clear”, Wyd. MacMillan;
B. Gawęcka-Ajchel, „Echo 2”.Podręcznik do j. rosyjskiego., Wyd. WSiP;
B. Edonawska i inn., „Świat fizyki”, Wyd. WSiP.
A. Warchoł,  i inn., „Świat chemii”, Wyd. WSiP.
Comments